Ако потребителят решава да закупи недвижим имот в България в нашата компания, той получава предимство при получаването на кредит от банките, които си сътрудничат с нас. И ние ще осигурим консултации, кредитна схема, която е най-предпочитана за нашия клиент!

Основните посоки на кредитните консултации са:

  • Предварителна оценка на възможностите за отпускане на кредити; 
  • Осигуряване на най-благоприятни кредитни условия за клиента; 
  • Определяне на максималната сума на кредитите, които банките са склонни да предоставят; 
  • Избор на банкови институции и анализ на условията за заем - лихва период погасителен план, както и отношението на всички тези параметри, за да изберете най-подходящата форма; 
  • Помощ при набиране на документация, която се изисква за договора за заем; 
  • Контролни решения за предоставяне на банков кредит.